Petter Falander-Tigerstedt
Anna  C Tigerstedt
Hedvig Tigerstedt
Beata Tigerstedt
Två  s o t d d s b Tigerstedt
Maria  C Söderström
Nils  P Söderström
Andreas Söderström
Petrus Frisendahl
Margareta Frisendahl
Elavus Frisendahl
Haqvin Frisendahl
Anna  G Frisendahl
Elof  M Frisendahl
Andreas Frisendahl
Daniel  E Frisendahl
Hedvig  S Frisendahl
Johannes Frisendahl
Edla  B C Frisendahl
Margareta  J Frisendahl
Hedvig  E Frisendahl
Anna  M F Frisendahl
Catharina  H Frisendahl
Johanna  U Frisendahl
Daniel Edholm
Martin Edholm
Martin  J Edholm
Christina  S Edholm
Carl Edholm
Daniel Edholm
Erik Edholm
Magdalena Edholm
Kristina  S Edholm
Jonas Frisendahl
Daniel Frisendahl
Sofia  K Frisendahl
Johanna  K Frisendahl
Kajsa  S Forssén
Erika  J Forssén
Erik  J Forssén
Margareta  L Forssén
Jonas  D Forssén
Karl  E Forssén
Anna  K Forssén
Erik  E Edholm
Jonas Edholm
Kristina  M Edholm
Ulrika  K Granholm
Märta  K Granholm
Anna  M Granholm
Brita  S Granholm
Erika  J Granholm
Oskar  E Salin
Erik Salin
Karl  M Salin
Jonas  D Salin
Esbjörn Frisendahl
Daniel Frisendahl
Katarina  H Frisendahl
Engla  S Frisendahl
Johan  E Frisendahl
Valfrid Frisendahl
Jonas  H Frisendahl
Axel Frisendahl
Emma  J Arnell
Selma  L Arnell
Axel Arnell
Hampus  W Arnell
Kristina  U Forssén
Nils  H Berlin
Henrik  J Berlin
Erik  V Berlin
Ingrid  K A Edholm
Nils  M Edholm
Frida  M Edholm
Oskar  E Edholm
Erik  O Edholm
Beda  M Edholm
Kristina  A Berggren
Alma  K U Berggren
Gustav  E T Berggren
Ernst  L Berggren
Oskar  E Berggren
Anny  M A Berggren
Ada  S Berggren
Johan  E L Johansson
Jakob O Johansson-Cederk..
Karl  E Johansson
David  A Johansson
Nils  M Johansson
August  B Granholm
Ida  A Nordström
Kristina  M Åman
Jakob  P Åman
Emma  J Åman
Christina  E Åman
Erik  O Göransson
Katarina  O Göransdotter
Andreas  O Göransson
Gustav  E Granholm
Kristina  M Grafström
Märta*  U Salin
Kristina*  S Salin
Anna  K E Salin
Juliana  M Salin
Hildur  E Salin
Eva  M Salin
Kristina  K Salin
Hans  O R Salin
Jonas  K Salin
Ernst  M Salin
Karl  A Salin
Engla  K Salin
Anna  G Salin
Fritz  O Salin
Jonas  O H Salin
Olof  H Salin
Johanna  K Z Salin
Jonas  R Salin
Daniel  G Frisendahl
Anna  H W Frisendahl
Selma  C Frisendahl
Engla  S Frisendahl
Amalia  M Frisendahl
Anna  G Frisendahl
Hildur  K N Frisendahl
Daniel  A Gylfe
Anna  U A Gylfe
Alexander Gylfe
Anna Frisendahl
Johan Frisendahl
Arvid Frisendahl
Elin Frisendahl
Axel Frisendahl
Anna  K E Frisendahl
Ragnar  D Frisendahl
Daniel Frisendahl
Anna  H K Frisendahl
Johan  H Frisendahl
Axel  R Frisendahl
Olga  H S Frisendahl
Erik  A Tjerneld
Selma Tjerneld
Johan  E Tjerneld
Signe  M Tjerneld
Erik  N Edholm
Fritiof  N Forsgren
Erik  O Forsgren
Signe  K Forsgren
Per  O Forsgren
Ernst  A Berggren
John  E Berggren
Emmy*  K Berggren
Gunnar Berggren
Linnâea K Johansson-Cede..
Albert A Johansson-Cederk..
Oskar  E Cederkvist
Ester  E A Cederkvist
Hedvig A E Johansson-Ced..
Johan  A Johansson
Syster  M T Johansson
August  V B Granholm
Linnea Granholm
Ester  E Nordström
Jonas  A Åman
Anna  G G S Edlund
Vera  V M K Salin
Iris  G I M Salin
Harold Frisendahl
Chester Frisendahl
Charles  L Gylfe
Eugene Gylfe
Agnes Gylfe
Elvera Gylfe
Lars*  H Mikaelsson
Curt  E Örneborg
Olof  G Ledin
Erik  L Ledin
Bernhard  K V Granholm
Helen Frisendahl
Karin  M Mikaelsson
Per*  H Mikaelsson
Anna*  K Mikaelsson
Daniel  D Balaski
Paula Balaski
Mary Balaski
George Balaski
Julia  E Molin
N Balaski
Nikki
Shauna Balaski
Descendants of Petter Falander-Tigerstedt
Male
Female