Tarja  K Halonen
Vieno  O Halonen
Lyyli  E Överström
Eeva  S Halonen
Ida  K Öfverström
Taavetti Halonen
Maria Toivanen
Pekka  H Halonen
Charlotta Ansanmaa
Aaron Toivanen
Maria  S Toivanen
Pekka Toivanen
Loviisa Ruotsalainen
Juho Toivanen
Stiina Ruotsalainen
Johannes Toivanen
Maria Pitkänen
Paavo Ruotsalainen
Elina Hiltunen
Matti Toivanen
Kristina Hoffrén
Paavo Pitkänen
Kaisa Partanen
Juho Hoffrén
Anna Kasurinen
Henrik Hoffrén
Elisabet Paldanius
Henrik Hoffrenius
Christina Lyra
Henrik  H Hoffrenius
Elisabeth Carlander
Petter Lyra
Christina Paldanius
Hannu Houru
Magdalena  J Limingius
Henrik Carlander
Brita Simonsdotter
Petter Lyra
Samuel Paldanius
Dorde Hansdotter
Pietari  O Houru
Johan  H Lithovius
Christina Sursill
Thomas Laurentii
Hannu Houru
Magdalena  J Limingius
Olavi  O Hourula
Kaarina
Henrik  L Lithovius
Catharina Sursill
Östen Sursill
Magdalena Eriksdotter
Olavi Olavinpoika
Lauri
Östen Sursill
Magdalena Eriksdotter
Erik Ångerman-Sursill
Dordi
Erik
Olavi Törielinpoika
Brita Fordell
Ancestors of Tarja Kaarina Halonen
Info
Start
Man
Woman